Elhivatottság

Elhivatottság a közbeszerzés tényleges értékei iránt.

Proaktivitás - Szinergia

Tevékenységünk során megbízóink/partnereink közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tudását megfelelően ötvözzük a szakértelmünkkel.

Hatékonyság - Együttműködés

Csapatunk büszke kiváló kommunikációs képességére és a partnereivel kiépített gördülékeny együttműködésre.

Tevékenységünk

Cégünk 2009-es megalakulását követően közbeszerzési tanácsadással foglalkozik.

Tanácsadói tevékenységünkkel mind az ajánlatkérőknek, mind az ajánlattevőknek kínálunk megoldásokat jogszabályi keretek között a közbeszerzésekkel kapcsolatosan felmerült kérdéseikre. Főprofilunk meghatározó részét közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítása teszi ki, mind ajánlatkérő, mind ajánlattevői oldalon valamint adminisztratív tevékenységet nyújtunk a lebonyolító cégek részére. Elsődleges célunk és hitvallásunk, hogy a közbeszerzés, mint a társadalomban ismert fogalom elnyerje annak pozitív, tényleges tartalmát. Működésünk során a 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) alapelvei kiemelten fontos értékeket töltenek be. A törvényi alapelvek a közbeszerzési eljárás egészére kell, hogy kihassanak. Ennek megfelelően, azoknak az egész eljárás során érvényesülniük kell. Álláspontunk, hogy a hatékony közbeszerzési eljárást az eljárás előkészítő szakaszában kell megalapozni. Célunk, hogy az évek során felhalmozott tapasztalatunkkal - korábban bonyolított eljárásokban szerzett ismereteink alapján - elő tudjuk segíteni a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását.

Ajánlatkérőknek


Közbeszerzési, Versenyeztetésre vonatkozó szabályzatok elkészítése

Közbeszerzési eljárások előkészítése, teljes körű- lebonyolítása, ideértve az Európai Uniós forrásból támogatott projekteket is

Ajánlatkérői Konzorciumi eljárások lebonyolítása

Koncessziós eljárások lebonyolítása

Versenyeztetési eljárások lebonyolítása

Ajánlattevőknek


Ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása, teljes körű koordinálása

Ajánlattevők, Részvételi jelentkezők képviselete közbeszerzési eljárásban (Előzetes vitarendezési kérelem, Jogorvoslati eljárás)

Ajánlattevők, Részvételi jelentkezők részére tanácsadás

Külföldi Ajánlattevőknek - Ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása

Közbeszerzési Bonyolító cégeknek


A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adminisztratív segítség nyújtás, nem kizárólagosan az alábbiakban

dokumentáció árusítása

kiegészítő tájékoztatás adminisztrálása, ügyintézése

Referenciák

Kollégáink eddigi szakmai tapasztalataikat az alábbi ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak előkészítésében és lebonyolításában szerezték

  Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza

  Kaposvári Egyetem

  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

  Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

  Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (Központi Szolgáltatási Főigazgatóság)

  Wekerle Sándor Alapkezelő

  Dél - Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

  SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

Jogszabályi helyek

2011. évi CVIII. törvény

A közbeszerzésekről

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A tervpályázati eljárások szabályairól

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

1/2006. (I. 13.) PM rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Munkatársak

Dr. Csendes Richárd

Dr. Csendes Richárd

Ügyvezető

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Kaffka Diána

Kaffka Diána

Közbeszerzési Tanácsadó

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Fejes Ágnes

Fejes Ágnes

Közbeszerzési Tanácsadó

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Varga András

Varga András

Közbeszerzési Adminisztrátor

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Csombok Krisztina

Csombok Krisztina

Közbeszerzési Asszisztens

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Dlask Hajnalka

Dlask Hajnalka

Irodavezető

Elérhetőségek:
  +361/783-12-78

Kapcsolat

 • TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

  Bármilyen kérdése van, kérjük írjon nekünk, vagy hívjon minket. A lehető legrövidebb időn belül felvesszük önnel a kapcsolatot.

 • CÍM

  1054 Budapest, Honvéd utca 16. 1/3.

 • EMAIL

  kozbeszerzes@exandas.hu

 • TELEFON

  +36-1/783-12-78

 • FAX

  +36-1/700-19-24